Logo PL EN
Home About designer CollectionS Studio E-shop Publications Partners News Contact us
Iwona Kutnik
home terms
Terms


Informacje prawne/Regulamin Serwisu (2012-07-16)

MARTI Marcin Mazur
ul. Łukowska 19A
20-723 Lublin
REGON: 060030827
NIP: 714-170-29-37

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina pod numerem ewidencyjnym 92679
Odwiedzając i użytkując strony internetowe www.kutnik.com.pl, www.iwonakutnik.pl oraz www.iwonakutnik.com, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Serwisu bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do witryn www.kutnik.com.pl, www.iwonakutnik.pl oraz www.iwonakutnik.com odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Zawartość

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, MARTI Marcin Mazur nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronach www.kutnik.com.pl, www.iwonakutnik.pl oraz www.iwonakutnik.com. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

MARTI Marcin Mazur zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny. MARTI Marcin Mazur zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów (modeli, wzorów itp.) i/lub usług prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich specyfikacji i wyglądzie.

Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną.

Polityka prywatności

MARTI Marcin Mazur dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających strony internetowe www.kutnik.com.pl, www.iwonakutnik.pl oraz www.iwonakutnik.com.

Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryn www.kutnik.com.pl, www.iwonakutnik.pl oraz www.iwonakutnik.com, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy kontaktowych są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez MARTI Marcin Mazur.

Pozostawiając swoje dane osobowe w formularzach kontaktowych znajdujących się na stronach internetowych www.kutnik.com.pl, www.iwonakutnik.pl oraz www.iwonakutnik.com, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez MARTI Marcin Mazur z siedzibą w Lublinie, ul. Łukowska 19A, 20-723 Lublin, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta Miasta Lublina pod numerem ewidencyjnym 92679 ("Administrator"), swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym, w celu otrzymywania drogą telekomunikacyjną (w tym w postaci wiadomości SMS) informacji o ofercie handlowej Administratora, w szczególności dotyczącej aktualnych promocji itp. Administrator informuje, że podanie danych osobowych wskazanych w formularzach kontaktowych jest dobrowolne, a podmiotowi udostępniającemu dane przysługuje prawo do wglądu do udostępnionych danych oraz ich korekta.

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność MARTI Marcin Mazur (nie dotyczy logo i znaków towarowych Partnerów). Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody MARTI Marcin Mazur jest niedozwolone.

Ograniczenie odpowiedzialności

MARTI Marcin Mazur wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

MARTI Marcin Mazur nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. MARTI Marcin Mazur nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.

Powyższy Regulamin Serwisu może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.

Collections


Collections 2012

Visit the collections to see the latest creations.
więcej
home about designer collections studio e-shop publications partners news contact us
created by: BeLial Design © 2012  |  Iwona Kutnik  |  Use of this site constitutes acceptance of Terms.
facebook
YouTube
Iwona Kutnik